Om meg

Jeg utdannet meg til lege i Italia på 80-tallet og har arbeidet med psykoterapi i over tretti år i Norge, Sverige, Italia, Frankrike og Brasil. Jeg taler disse lands språk flytende, om det skulle være ønskelig i nettopp din behandling.


Min femårige grunnutdanning i psykoterapi er dels fra Italia og dels fra Norge hvor jeg gikk ved Norsk institutt for vegetoterapi under ledelse og supervisjon hos psykolog Bjørn Blumenthal.


Deretter har jeg behandlet pasienter med ulike problemstillinger, organisert og holdt workshops og foredrag i inn- og utland.


Utover dette har jeg brukt en del av min tid til å utdanne meg som kunstmaler og er yrkesutøvende på dette feltet siden 2000.


I 2018 avsluttet jeg billedterapiutdanningen ved OsloMet universitet og er medlem av Norsk forening for billedterapi


Jeg arbeider også med psykoterapi og billedterapi ved Vitalis Helse, avd. Holmen, et sykehus for pasienter med psykiske problem av ulike slag.