Eksistensiell Psykoterapi

Om du har bekymringer som depresjon og angst, fobier, utbrenthet, posttraumatisk stress, møter konflikter på jobb eller privat eller gankse enkelt vil bli bedre kjent med deg selv og utvikle dine muligheter i best mulig grad, så hjelper jeg gjerne til.


Metoden kan med hell også anvendes ved psykosomatiske tilstander som for eksempel muskelspenninger, hodeverk og funksjonelle fordøyelsesproblemer som irritabel tarm og magekatarr.


En stor del av menneskets kommunikasjon, følelsesliv og måte å være på har kroppslige uttrykk gjennom f. eks. kroppsholdning og mimikk. Det kan gi seg andre uttrykk som høyt blodtrykk, urolig mage og muskelsmerter, hjertebank, dårlig søvn og generell trøtthet.


Individuell psykoterapi

Behandlingen foregår vanligvis med en time på 50 minutter i uken. Den er individuelt lagt opp.

Etter hvert kommer klientene inn i en prosess hvor de tar seg videre på egen hånd. Noen ganger er det ønskelig med spredde konsultasjoner over lengre tid for oppfølgning. Det viktige er dog at du etter et relativt begrenset antall timer blir mer og mer selvgående og selvutviklende.

Hvorfor er denne behandlingen eksistensiell?

Den tar først og fremst utgangspunkt i det aktuelle, dine tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Vi setter søkelys på hva disse gjør for deg og med deg, og hvorfor det er slik.


Ofte gjentar folk seg selv. De går i de samme sporene og reagerer etter de samme mønstrene hver gang de kommer opp i visse situasjoner. Når disse sporene er uønskede, kan vi i terapien arbeide med dem og forandre dem. Dette bidrar til større frihet. I stedet for å ha bare en eller to måter å reagere på kan du få et helt register. Det gir mange flere valgmuligheter.


Det er et mål at du skal kunne stå opp for deg selv og stå inne for deg selv, når det er ønskelig.