Workshops og foredragWorkshops

En workshop kan være en fin måte å skape gode og velfungerende team på. Det bidrar til økt selvtillit og solidaritet blant deltagerne og bedrer samarbeidsevnen. Teamet lærer å håndtere uenighet og forebygge konflikter.

Workshopens innhold kan varieres etter avtale med oppdragsgiver. Det finnes mange kombinasjonsmuligheter med både verbal og ikke verbal tilnærming.
Dette er arrangementer som kan legges både til hverdager og helger, også utenlands om ønskelig.

 


Foredrag

Jeg holder foredrag i flere land og om ulike temaer som spenner fra kvinnelige arketyper i kunsthistorien til foredrag om erfaringer fra billedterapeutisk behandling av traumatiserte barn.