Jeg arbeider sentralt på Frogner i Oslo, hos Thalia, en

medisinsk virksomhet med fokus på psykoterapi og allmenmedisin


Konsultasjonene kan skje online eller ved personlig møte i trivelige og romslige lokaler.


Daglig leder: Stein Bergheim, spesialist i allmennmedisin