Billedterapi

Billedterapi er en behandlingsform som bruker bilder som kommunikasjon mellom klient og behandler og i stor grad erstatter et verbalt språk.

Ved å uttrykke seg gjennom tegning, maling, collage, forming i leire eller andre materialer, kan klienten få kontakt med sin indre verden på en annen måte enn bare gjennom ord.


I mange situasjoner er en verbal samtale for vanskelig eller smertefull til at den kan gjennomføres. Da er billedterapien et godt verktøy fordi den ikke krever at følelser og minner skal bli til ord. Derfor egner den seg bra til behandling av f.eks. sorg og kriser, traumer, angst, depresjon, spisefortyrrelser og rusproblemer. 


Billedterapi kan brukes i alle aldersgrupper, både forebyggende og rehabiliterende.


Det kreves ikke at man kan tegne eller er kunstnerisk anlagt, men at man uttrykker seg med form og farger slik det faller seg.


Denne tilnærmingen er i tillegg utmerket for kunstnere og andre profesjonelle innen mange retninger som vil ha en metode for å videreutvikle seg på sine spesifikke felt.

 

Billedterapi kan avtales individuelt eller i grupper på inntil 6 personer.